Zamknięte zostanie dla ruchu kołowego skrzyżowanie ul. Kolegialnej/Sukienniczej z ul. Łazienną oraz odcinek ul. Sukienniczej pomiędzy ul. Piekarską a ul. Browarną.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że wraz z kolejnym etapem budowy sieci ciepłowniczej realizowanej przez firmę Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o, od dnia 28 lutego (piątek) od godz. 18.00 do 3 marca (wtorek) do godz. 6.00 zamknięte zostanie dla ruchu kołowego skrzyżowanie ul. Kolegialnej/Sukienniczej z ul. Łazienną oraz odcinek ul. Sukienniczej pomiędzy ul. Piekarską a ul. Browarną.

W związku powyższym, na czas robót wprowadzone zostaną następujące zmiany w ruchu drogowym:

  1. dojazd do pl. Św. Józefa dla pojazdów jadących od strony al. Wolności wyznaczony zostanie przez ul. Kazimierzowską, Narutowicza i Parczewskiego,
  2. dojazd do al. Wolności dla pojazdów jadących od strony pl. Kilińskiego/pl. Jana Pawła II wyznaczony zostanie przez ul. Babiną, Wodną, Kościuszki, Kopernika, Harcerską i Śródmiejską,
  3. w ul. Sukienniczej na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Browarnej utrzymany zostanie ruch dwukierunkowy z możliwością wjazdu wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji,
  4. w ul. Kazimierzowskiej na odcinku od ul. Browarnej do ul. Kadeckiej oraz w ul. Kadeckiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy – wyłącznie w celu dojazdu do posesji przy ul. Łaziennej. Ponadto, na całym ww. odcinku ul. Kazimierzowskiej obowiązywał będzie całkowity zakaz zatrzymywania się pojazdów.
  5. w ul Piekarskiej na odcinku od ul. Sukienniczej do ul. Kazimierzowskiej zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy – wyłącznie w celu dojazdu do posesji przy ww. ulicach,
  6. nadal pozostaje zamknięta dla ruchu kołowego ul. Łazienna na odcinku od ul. Mariańskiej do skrzyżowania z ul. Sukienniczą/Kolegialną. W związku z tym w ul. Mariańskiej zostanie utrzymany ruch dwukierunkowy z możliwością wjazdu wyłącznie w celu dojazdu do przyległych posesji.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.