Zmiana organizacji ruchu w ciągu ul. Lipowej i ul. Handlowej

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu informuje, że w nocy z 19 na 20 czerwca br. prowadzone będą prace związane ze zmianą oznakowania poziomego w ramach wprowadzenia elementów uspokojenia ruchu kołowego w ciągu ul. Lipowej i ul. Handlowej (na odcinku od posesji ul. Lipowa 8 do ul. Nowy Świat). Planowana zmiana organizacji ruchu będzie obejmowała:

  • wykonanie oznakowania poziomego w formie powierzchni wyłączonych z ruchu P-21, które zmienią geometrię pasów ruchu i tor jazdy pojazdów (miejscowe przewężenie pasów ruchu),
  • umieszczenie w osi jezdni słupków przeszkodowych U-5b zespolonych ze znakiem C-11 „nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku”.

Prosimy kierowców o ostrożną jazdę i stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu.