Zmiana terminu rozpoczęcia prac związanych z odtworzeniem nawierzchni przy ul. Ułańskiej

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji z dnia  29 czerwca br., Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, że uległ zmianie termin rozpoczęcia prac związanych  z odtworzeniem nawierzchni jezdni po budowie kanalizacji sanitarnej przy ul. Ułańskiej 2/4. Realizacja prac nastąpi w dniu 6 lipca (poniedziałek) w godzinach 17.00-23:00.

Prosimy o stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.               

Za powstałe utrudnienia w ruchu przepraszamy.