Zmiany w parkowaniu pojazdów w dniu 2 sierpnia br.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu uprzejmie informuje, iż w związku  z organizowanymi przez Komendę Miejska Policji w Kaliszu uroczystościami 100 – lecia Policji Państwowej w dniu 2 sierpnia br. wprowadzone zostaną istotne zmiany w parkowaniu pojazdów na następujących ulicach:

W godz. od 6:00 do godz. 14:00 obowiązywał będzie zakaz parkowania pojazdów (z wyłączeniem pojazdów uczestników uroczystości):

– na ul. Kanonickiej (odc. od ul. Grodzkiej do ul. Parczewskiego),

– na ul. Parczewskiego (odc. od ul. Kanonickiej do ul. Szklarskiej),

W godz. 10.00 – 15.00 – w ul. Nowy Świat (odc. od ul. Skalmierzyckiej do przejścia dla pieszych na wysokości UAM w Kaliszu) zewnętrzny pas ruchu (po stronie UAM) zostanie wyłączony z ruchu kołowego i przeznaczony na postój pojazdów.